Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane ze środowiskiem sylwatycznym"

Wyniki badań prowadzonych w ramach niżej wymienionych tematów badawczych zaprezentowano podczas Międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane ze środowiskiem sylwatycznym" organizowanej w dniach 5-7 X 2015 przez Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

  1. Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego.
  2. Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum oraz Babesia microti wśród leśników z okolic Białej Podlaskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z wykładem zaprezentowanym w czasie konferencji.

Poprawiony (czwartek, 26 listopada 2015 11:42)