Kleszcze jako organizmy wektorowe patogenów.

W dniach 22-26 lipca 2019 roku uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w ramach wolontariatu uczestniczyła w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami. Temat przewodni prac laboratoryjnych: Kleszcze jako organizmy wektorowe patogenów.


Poprawiony (wtorek, 10 września 2019 08:33)

 

Serdecznie zapraszamy na studia na kierunku informatyka

Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień informatyki oraz dodatkowo w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, kształci również zdolność analitycznego myślenia.

alt

Więcej informacji na stronie: http://www.knt.pswbp.pl/index.php/kierunki/informatyka/

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2019 09:11)

 

Europejski projekt EUPASMOS +


W laboratorium Centrum Badan nad Innowacjami odbywają się badania dotyczące aktywności fizycznej i stylu życia w ramach Europejskiego Projektu EUPASMOS+

Projekt EUPASMOS został zainicjowany w styczniu 2018 roku przez zespoły naukowców

altreprezentujących różne instytucje badawcze z 11 krajów (Bułgaria, Cypr, Francja, Hiszpania,Holandia, Łotwa, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) z centrum koordynującym w Portugalii na czele którego stoi profesor Paulo Rocha.

Celem głównym jest utworzeniezintegrowanego - dla całej UE - jednolitego systemu monitorowania aktywności fizycznej oraz powszechności zachowań sedentarnych. W kwietniu 2018 do projektu dołączyły zespoły kolejnych 7 krajów, w tym z Polski (zespółpracowników naukowo-dydaktycznych PSW z liderem profesorem Józefem Bergierem), a wlistopadzie i grudniu 2018 oraz na początku 2019 roku kolejne 6 państw.

Więcej informacji https://eupasmos.com/Poprawiony (czwartek, 13 czerwca 2019 10:40)

 

Spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk


Z inicjatywy dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Tokarskiej-Rodak w dniu 05.03.2019 w Centrum Badań nad Innowacjami zorganizowano spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk, przedstawicielem firmy Immuniq. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz CBNI. Spotkanie dotyczyło możliwości wykorzystania najnowszych testów do oznaczania miRNA w różnych jednostkach chorobowych oraz ich znaczeniu prognostycznym. Prelegentka udostępniła informacje o omawianych produktach w formie katalogów i opisów technicznych. Materiały pozostają dostępne do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych (Laboratorium Medyczne tel. 83 34469 04)

alt


Poprawiony (piątek, 07 czerwca 2019 11:42)

 

Wizyta w Laboratorium Medycznym

alt


W ramach Programu Erasmus+ w dniu 03.06.2019r. Centrum Badań nad Innowacjami gościło Panią doktor z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu na Ukrainie. Podczas spotkania przybliżono zakres badawczy Laboratorium Medycznego oraz zaprezentowano zaplecze aparaturowe.Poprawiony (piątek, 07 czerwca 2019 11:40)

 

Pulweryzator Ujemnie Zjonizowanych Cząstek Soli


Pulweryzator ujemnie zjonizowanych cząstek soli jest urządzeniem przetwarzającym sól spożywczą jodowaną w cząstki soli ujemnie zjonizowane o wysokiej zawartości jodu.

altDzięki ujemnej jonizacji cząstki te łatwiej osiadają na ściankach płuc człowieka dzięki czemu jest on w stanie przyswoić większą ilość jodu w mniejszym odstępie czasu. Pulweryzator stanowić może element wyposażenia komór oraz grot solnych. Może również stanowić urządzenie w pełni autonomiczne i dostarczać ujemnie zjonizowane cząstki soli do pomieszczeń gdzie jest to wymagane ze względu na panujące warunki powietrza lub upodobania użytkowników.

Omawiane urządzenie, zostało zbudowane przez pracowników Centrów Badawczych PSW dzięki środkom pozyskanych z projektu Inkubator Innowacyjności +.


Poprawiony (piątek, 07 czerwca 2019 11:42)

 

Spotkanie międzynarodowe

W Centrum Badań nad Innowacjami odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Badawcze z przedstawicielami z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Peczu na Węgrzech. W trakcie spotkania dyskutowano na temat współpracy międzynarodowej przy badaniu aktywności fizycznej i stylu życia.


Poprawiony (środa, 05 czerwca 2019 12:29)

 
Więcej artykułów…