Seminarium naukowe pt. „Testy immunoenzymatyczne ELISA i Western blot – możliwości badawcze”.

Z inicjatywy dr hab. Małgorzaty Tokarskiej-Rodak prof. PSW w dniu 20.11.2019 w Centrum Badań nad Innowacjami zorganizowano seminarium naukowe pt. „Testy immunoenzymatyczne ELISA i Western blot – możliwości badawcze”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Technicznych, Centrów Badawczych PSW - CBnI, EKO-AGRO-TECH oraz studenci kierunku Dietetyka. Spotkanie obejmowało podstawy metodyczne wykonywania testów ELISA i Western blot jak również prezentacje najnowszych produktów umożliwiających badania w zakresie zdrowia, w tym infekcji, chorób autoimmunologicznych, alergii IgE-zależnych, IgG-zależnych oraz badań żywności.

Seminarium prowadziły: dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak prof. PSW, dr Katarzyna Matuska, dr Marta Zarębska.

Materiały informacyjne o omawianych produktach w formie katalogów, ulotek i opisów technicznych pozostają dostępne do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych w Laboratorium Medycznym CBnI tel. 83 34469 04).

alt


alt


Poprawiony (poniedziałek, 25 listopada 2019 06:33)